تامین تجهیزات کنترل تردد و حضور غیاب

محصولات

تشخیص چهره و اثر انگشت

برندهای ViRIDI کره و ZK Teco چین

گیت و راهبند

انواع گیت و راهبند تولید داخل و وارداتی

نرم افزار

نرم افزار کنترل تردد، حضور و غیاب و ابزار های یکپارچه سازی

پرفروش ها

دستگاه تشخیص چهره

UBio XPro Lite

دستگاه تشخیص اثر انگشت

F 22

دستگاه تشخیص چهره

UFace 302

دستگاه تشخیص اثر انگشت

AC 2100 Plus

دستگاه تشخیص چهره

AC 7000

دستگاه تشخیص اثر انگشت

LX 14

سپهر ارتباط در یک نگاه

0
میزان رضایتمندی
0
موجودی انبار
0
تنوع کالا
0
همکاران تجاری

همکاران تجاری سپهر ارتباط

ارائه برند های شناخته شده در حوزه کنترل تردد و سیستم های نظارت تصویری

گیت کنترل تردد
شناسایی بیومتریک
شناسایی بیومتریک
نرم افزار حضور و غیاب
فهرست